Zarząd OSP Szczekociny  – Kadencja 2021 – 2026

Prezes – druh Andrzej Drej
Wiceprezes – druh Jerzy Dąbrowski
Naczelnik – druh Paweł Sroka
Zastępca Naczelnika – druh Bartłomiej Krowicki
Skarbnik – druhna Monika Kawałek
Sekretarz – druh Marcin Gradziński
Członek Zarządu – Roman Pisarski