Zarząd OSP Szczekociny 

Prezes – druh Andrzej Drej
Naczelnik – druh Paweł Sroka
Zastępca Naczelnika – druh Bartłomiej Pisarski
Skarbnik – druhna Monika Kawałek
Sekretarz – druh Łukasz Dziuba
Wiceprezes – druh Jerzy Dąbrowski
Członek Zarządu – Roman Pisarski