Uroczyste odebranie promesy na zakup samochodu

W dniu dzisiejszym na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej numer 1 Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach-Szopienicach odbyła sie uroczystość wręczenia promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z terenu Województwa Śląskiego.

Podczas uroczystości prezes naszej jednostki wraz z Burmistrzem Gmina Szczekociny Jacek Lipa odebrali z rąk zastępcy komendanta głównego PSP nadbryg. Adama Koniecznego promesę na zakup samochodu do naszej jednostki.
W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: nadbrygadier Jacek Kleszczewski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Tomasz Bednarek prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, parlamentarzyści oraz samorządowcy z obszaru Województwa Śląskiego.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pozyskanie nowego samochodu do naszej jednostki.