Kolejny potrzebny sprzęt w naszej jednostce !!!
W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny nastąpiło przekazanie dla naszej jednostki sprzętu ratowniczego, który sfinansowany został przez środki z Funduszu sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, oraz z środków własnych naszej gminy.
Zakupiony sprzęt znacznie poprawi jakość funkcjonowania naszej jednostki i pomoże nam się rozwijać co z kolei przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Codziennie zmagamy się z coraz to nowymi przypadkami, każda nasza akcja jest inna i wymaga od nas profesjonalnego przygotowania. Nowoczesny sprzęt i wyszkolony ratownik to podstawa w naszych działaniach.
 
Chcielibyśmy podziękować za okazane wsparcie wszystkim którzy zaangażowani byli w ten projekt.
 
  • Panu Mariuszowi Piotrowskiemu  od, którego wszystko się zaczęło, a później razem staraliśmy się zrealizować projekt.
  • Panu Marcinowi  Kozikowi  jest to historia na osobny artykuł, ale gdyby nie Pana  wsparcie nasz projekt pozostałby w sferze marzeń.
  • Burmistrzowi Jacekowi Lipie dziękujemy za chęci pomocy, wsparcie i złożenie wniosku o dofinansowanie. Bez tego działania nie bylibyśmy w stanie sfinansować takiej ilości sprzętu.
  • Komendantowi gminnemu Panu Jakubowi  Otczykowi  dziękujemy za koordynację projektu i sprawną realizację zakupów – wiemy, że było mało czasu i kosztowało to sporo wysiłku.
 
Jak możecie Państwo zauważyć w projekt oprócz strażaków z naszej jednostki zaangażowanych było wiele wspaniałych osób bez których nie było by szans na podniesienie poziomu ratownictwa w naszej gminie. Pokazuje to jak ważna jest współpraca pomiędzy ludźmi nie tylko na akcjach ratowniczych ale również na wielu innych płaszczyznach. Dziękujemy!

 Wartość zakupów to ponad 54 000 zł z czego dofinansowanie funduszu wyniosło 49 730 zł

Dziękujemy firmie SUPRON 1 za szybką i bezproblemową dostawę.