Zebranie sprawozdawczo – wyborcze za lata 2011 – 2016
W sobotę 19.03.2016 odbyło się w naszej jednostce Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Podczas zebrania zarząd podsumował swoją dotychczasową pracę i przedstawił sprawozdanie za rok 2015. W trakcie zebrania został wybrany nowy zarząd OSP Szczekociny.
Zarząd OSP Szczekociny:
  • Prezes – Andrzej Drej
  • Naczelnik/Wiceprezes – Krzysztof Orliński
  • Z-ca Naczelnika – Paweł Sroka
  • Sekretarz – Adam Jupowicz
  • Skarbnik – Jan Nowacki
  • Członek zarządu – Andrzej Lityński
  • Członek zarządu – Bartłomiej Pisarski
  • Członek zarządu – Jerzy Dąbrowski
  • Członek zarządu – Łukasz Dziuba
Nowo powołany zarząd pragnie złożyć serdeczne podziękowania poprzedniemu zarządowi za nieoceniony wkład i pracę na rzecz naszej jednostki. Podziękowania należą się również pozostałym druhnom i druhom za czynny udział w życiu naszej jednostki.