Warsztaty z gaszenia pożarów wewnętrznych.
Dnia 21.05.2016 w naszej jednostce odbyły się warsztaty z gaszenia pożarów wewnętrznych.
Warsztaty prowadził instruktor CFBT.pl Marcin Chuchro.
Warsztaty rozpoczęły się od omówienia zagrożeń jakie występują w środowisku pożaru, chłodzenia gazów pożarowych, rozwoju pożarów wczoraj i dziś. Następnie udaliśmy się na ćwiczenia z operowania prądami gaśniczymi. Zostały pokazane podstawowe techniki i każdy mógł pod okiem instruktora przećwiczyć podawanie wody.
W ostatnim etapie warsztatów została pokazana bardzo efektowna prezentacja zjawisk pożarowych na makietach „domków dla lalek” Prezentacja ta uświadomiła nam powstające w pożarze zagrożenia.
Wielkie podziękowania dla Marcin Chuchro oraz CFBT.pl za przeprowadzenie warsztatów.