Manewry 15 kompanii odwodowej w gminie Włodowice
W dniu 25 kwietnia 2015 roku odbyły ćwiczenia doskonaląco-szkoleniowe dla Kompanii Obwodowej Nr 15 oraz pozostałych jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu zawierciańskiego. Manewry przeprowadzone były na terenie miejscowości Hucisko – Gmina Włodowice.
Scenariusz ćwiczeń przewidywał m.in.:
 • Pożar lasu – w wyniku podpalenia przez nieznanych sprawców dochodzi do pożaru lasu przy torach Centralnej Magistrali Kolejowej w pobliżu miejscowości Hucisko. Pożarem objęta zostaje powierzchnia 3 ha lasu i poszycia leśnego. Wiatr południowo-zachodni powoduje szybkie rozprzestrzenianie się pożaru, co stwarza zagrożenie do przerzutu ognia na coraz większą powierzchnię. Gaszenie pożaru lasu – budowa stanowiska wodnego oraz magistrali zasilającej samochody prowadzące akcję gaśniczą, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, organizacja punktu przyjęcia sił i środków.
 • Wypadek samochodowy – w wyniku nadmiernej prędkości pojazdu samochodowego poruszającego się po drodze z miejscowości Podlesice w kierunku Kostkowic, wzdłuż linii magistrali kolejowej CMK dochodzi do wypadku dwóch samochodów osobowych, w wyniku którego 3 osoby zostają ranne. 2 osoby zostają zakleszczone w rozbitych pojazdach, natomiast jedna samodzielnie opuszcza pojazd i w wyniku doznanego szoku oddala się z miejsca wypadku w nieznanym kierunku. Ratownictwo techniczne – wykonanie dostępu do osób poszkodowanych, kwalifikowana pierwsza pomoc, pomoc w transporcie osób poszkodowanych do karetki ZRM, zabezpieczenie gaśnicze, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, poszukiwanie osoby zaginionej, organizacja punktu przyjęcia sił i środków.

 • Pożar pokoju hotelowego w Ośrodku Wypoczynkowym “ORLE GNIAZDO” w Hucisku – w wyniku nieostrożności w pokoju hotelowym następuje zaprószenie ognia. System sygnalizacji pożarowej w hotelu zostaje uruchomiony. Po potwierdzeniu pożaru przez pracownika hotelu zostaje ogłoszona ewakuacja. Na skutek bardzo dużego zadymienia panującego na drogach ewakuacyjnych w obiekcie, dwóm osobom zostaje odcięta droga ucieczki i wychodzą na balkon pokoju hotelowego. Gaszenie pożaru pokoju hotelowego – ewakuacja osób zagrożonych poza strefę zagrożenia, działania gaśnicze, organizacja zaopatrzenia wodnego, zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
Głównymi założeniami i zadaniami służb ratowniczych podczas dzisiejszych ćwiczeń Odwodowej Kompanii Pożarniczej Nr 15 było:
 • wykonanie dostępu do osób poszkodowanych w rozbitych pojazdach samochodowych,
 • udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy i pomoc w transporcie osób poszkodowanych do Karetki ZRM, współpraca z zespołem ZRM,
 • zabezpieczenie gaśnicze rozbitych samochodów,
 • współpraca z Policją,
 • działania poszukiwawcze prowadzone w okolicy wypadku,
 • gaszenie pożaru lasu z jednoczesnym dostarczaniem wody z dużej odległości przez przepompowywanie, budowa stanowiska wodnego na rzece Białka, dodatkowe zaopatrzenie wodne poprzez dowożenie wody samochodami pożarniczymi, współpraca ze służbami leśnymi,
 • ewakuacja poza strefę niebezpieczną wszystkich osób, które nie opuściły samodzielnie hotelu,
 • gaszenie pożaru oraz przewietrzanie budynku,
 • organizacja zaopatrzenia wodnego na potrzeby akcji gaśniczej,
 • zabezpieczanie miejsca zdarzenia,
 • organizacja systemu łączności,
 • współpraca z zarządzaniem kryzysowym oraz samorządem terytorialnym.
Ćwiczenia były bezpośrednio nadzorowane i oceniane przez: Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jeremiego Szczygłowskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Zawierciu bryg. Marka Fiutaka, Starostę Zawierciańskiego Rafała Krupę, Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzeja Mikulskiego.