Manewry w Domu Pomocy Społecznej w Drużykowej
W dniach 11-13.03.2014 r.odbyły się ćwiczenia obiektowe na budynku Domu Pomocy Społecznej w Drużykowej.
Scenariusz ćwiczeń:

W pomieszczeniu kuchennym na parterze Domu Pomocy Społecznej, podczas przygotowywania posiłku następuje zapalenie się oleju jadalnego na patelni elektrycznej. W pomieszczeniu znajduje się pracownik, który podejmuje próbę gaszenia płonącego oleju przy pomocy gaśnicy proszkowej – nieskuteczną. Rozwój pożaru powoduje silne zadymienie, a przebywający tam pracownik zostaje podtruty gazami pożarowymi oraz doznaje poparzeń rąk. Pożar jest zasygnalizowany przez instalację sygnalizacyjno-alarmową. Niezwłocznie zostaje powiadomiony kierownik Domu Pomocy Społecznej, który nakazuje przeprowadzić ewakuację z budynku oraz powiadomiona zostaje Państwowa Straż Pożarna. Przybyłemu na miejsce dowódcy PSP kierownik DPS przekazuje informację: o ulokowaniu głównego wyłącznika prądu, że w płonącym pomieszczeniu znajduje się poszkodowana osoba oraz, że do kuchni gazowych podłączone są butle gazowe propan-butan 11kg.

Celem ćwiczeń było między innymi:
  • zapoznanie strażaków z obiektem, elementami operacyjnymi terenu,
  • sprawdzenie przygotowania i zachowania się obsługi na wypadek wystąpienia pożaru,
  • sprawdzenie warunków i możliwości ewakuacji,
  • sprawdzenie czasu dojazdu zastępów na miejsce zdarzenia,
  • sprawdzenie możliwości dojazdu zastępów do obiektu,
  • sprawdzenie zaopatrzenia wodnego,
  • przygotowanie strażaków do działań w obiektach użyteczności publicznej,
  • ratowanie i ewakuowanie osób w różnych stanach zagrożenia życia,
  • udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
W ćwiczeniach oprócz zastępów Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu uczestniczyły również zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej: Szczekociny i Goleniowy.