Młodzieżowa drużyna pożarnicza w muzeum pożarnictwa.
Dnia 10.03.2013 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz z druhami Janem Cieplewiczem oraz Bartłomiejem  Pisarskim pojechało na wycieczkę do muzeum pożarnictwa w Mysłowicach