Manewry 15 kompani obwodowej w mieście i gminie Szczekociny
W dniu 20 kwietnia 2013 roku odbyły ćwiczenia doskonaląco-szkoleniowe dla Kompanii Obwodowej Nr 15 oraz pozostałych jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu zawierciańskiego. Manewry przeprowadzone były na terenie miasta i gminy Szczekociny w wsi Bógdał .
Do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zawierciu wpłynęła informacja o pożarze lasu w okolicach miejscowości Bógdał w gminie Szczekociny. Od przyjęcia tego zgłoszenia rozpoczęły się ćwiczenia doskonaląco-szkoleniowe jednostek OSP wchodzących w skład KSRG z terenu powiatu zawierciańskiego. Scenariusz ćwiczeń przewidywał m.in.
  • pożar lasu – w wyniku podpalenia przez nieznanych sprawców dochodzi do pożaru lasu w pobliżu miejscowości Bógdał. Czas swobodnego rozwoju pożaru przyjęto na 60 min. Pożar obejmuje 6 ha lasu oraz poszycia. Temperatura powietrza 150C, kilkanaście dni bez opadów. Wiatr w kierunku północno-wschodnim powoduje szybkie rozprzestrzenianie się pożaru i stwarza zagrożenie przerzutu ognia na inne oddziały dużego kompleksu leśnego. Bezpośredniemu zagrożeniu podlegają budynki mieszkalne zlokalizowane od południowej strony miejsca pożaru. Podczas prowadzonych działań gaśniczych jeden z ratowników doznaje obrażeń ciała na skutek poparzenia
  • organizacja punktu przyjęcia sił i środków pozostawionych w odwodzie do prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych
  • wypadek samochodowy – z powodu nadmiernej prędkości i utraty panowania nad pojazdem, dochodzi do wypadku samochodu osobowego miejscowości Starzyny, w wyniku którego 5 osób podróżujących tym samochodem zostaje rannych, 4 osoby uwięzione we wraku; organizacja systemu łączności z wykorzystaniem kontenera dowodzenia
  • organizacja systemu łączności z wykorzystaniem kontenera dowodzenia i łączności, na potrzeby kierującego działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.
Podczas działań gaśniczych na terenie kompleksu leśnego doskonalono również współpracę ze służbami leśnymi, polegającą na wykorzystaniu posiadanej przez leśników znajomości terenu i dróg dojazdowych. Element ćwiczeń obejmował również doskonalenie praktycznych umiejętności w samodzielnym podejmowaniu decyzji i organizacji akcji w ramach poszczególnych odcinków bojowych w oparciu o przydzielone siły i środki.
W ćwiczeniach uczestniczyli: Władze Samorządowe, Pogotowie Ratunkowe, Policja, Służby Nadleśnictwa Koniecpol, Śmigłowiec gaśniczy.