Ochotnicza Straż Pożarna w Szczekocinach, znajduje się w jednym z miast w powiecie zawierciańskim. Szczekociny znane są przede wszystkim z pałacu Dębińskich ale również z pięknych krajobrazów leśnych i pięknej rzeki pilicy, na której obywają się niesamowite pełne wrażeń spływy kajakowe, które są organizowane przez naszą jednostkę. Jednostka położona jest na końcu województwa śląskiego w miejscu łączenia się z województwem Świętokrzyskim i Małopolskim. Również przez miejscowość przebiega droga krajowa nr 78, na której występują liczne zdarzenia drogowe.

Nasza jednostka liczy 60 członków w tym 6 członków wspierających i 6 czynie dziabiących druhen. Istnieje także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza która liczy 6 osób dwoje dziewcząt i czworo chłopców.

W roku 1901 z inicjatywy Józefa Saneckiego i Lucjana Fabjańskiego powstała STRAŻ POŻARNA OGNIOWA warto zaznaczyć, że zdarzenie to miało miejsce w czasie zaborów, kiedy to władze carskie obawiały się i były przeciwne jakimkolwiek formom zorganizowanego życia Polaków. Pierwszym prezesem został wybrany Józef Stanecki, a naczelnikiem Lucjan Fabiański. W chwili założenia straż liczyła 90 druhów tworzących 5 oddziałów. Wyposażenie jednostki składało się z dwóch sikawek ręcznych i dwóch beczek do wody ustawionych z braku pomieszczeń na cmentarzu kościelnym.

W roku 1902 lub 1903 przy jednostce powstała Strażacka Orkiestra Dęta licząca 20 członków. Pierwszym kapelmistrzem był druh Antoni Faryś. W pierwszych latach swego istnienia straż zaczęła gromadzić środki na budowę remizy. Środki te pochodziły także z dotacji ówczesnych władz. W latach międzywojennych dużym nakładem pracy strażaków wybudowano na placu ćwiczebnym trzy piętrową wieżę zwaną wspinalnią. Zakupiono motopompę, którą zamontowano na podwoziu samochodowym, a inicjatorem pomysłu był druh Ludwik Wąchalski. Zakupiono również budynek zwany „oberżą” gdzie mieściły się: sala prób dla orkiestry, świetlica, remiza i garaż.  Za prace strażaków w tym okresie społeczeństwo ufundowało sztandar strażacki. Sztandar ten znajduje się w naszej jednostce z napisem 1901- 1934.

Posiadamy  nowoczesny  ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy  Renault Midlum wyprodukowany w 2012 roku. Otrzymaliśmy go za wzorowo przeprowadzoną akcję, która wydarzyła się w naszej miejscowość. Była to jedna z większych katastrof kolejowych w Polsce. Na wyposażeniu jednostki posiadamy także się nowoczesny sprzęt do ratownictwa technicznego, wodnego oraz gaśniczego.

Od 1995 roku jednostka należymy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, funkcjonujemy w systemie s-2 co oznacza to że posiadamy dwa samochody wyjazdowe. Pierwszy wcześniej już wspomniany  GCBARt – 4,5/36 Renault Midlum, który na swoim wyposażeniu posiada miedzy innymi sprzęt do ratownictwa technicznego oraz armaturę wodno-pianową oraz SLR Lublin3 który otrzymaliśmy w 2001 roku z okazji 100-lecia istnienia jednostki.

Jako najcięższą akcję wspominamy akcję ratowniczą która miała miejsce 3 marca 2012 roku gdzie w miejscowości Szczekociny czołowo zderzyły się dwa pociągi relacji Przemyśl-Warszawa i Warszawa Wschodnia-Kraków. Gdy wydarzyła się ta katastrofa nie posiadaliśmy jeszcze specjalistycznego sprzętu. Na miejsce akcji przyjechaliśmy wraz z zastępem PSP Zawiercie, na samym początku panował chaos. Na miejscu katastrofy byliśmy praktycznie od samego początku aż do końca. Wspominamy także akcję gaśniczą, która miała miejsce 10 sierpnia 2015 roku w mieście Zawiercie gdzie spłonęła hala magazynowa o powierzchni około 7000m2.

Nasza jednostka czynnie uczestniczy w zawodach sportowo – pożarniczych. Przez ostatnie lata było nam ciężko z zajęciem miejsca na podium. Ale z roku na rok nasi druhowie coraz więcej ćwiczą, aby w kolejnym roku uzyskać jeszcze lepszy czas i rezultat. Pięciokrotnie byliśmy organizatorami gminnych zawodów sportowo-pożarnicze, z czego ostatni raz w 2013 roku. W zawodach bierze udział 16 jednostek z terenu gminy Szczekociny.

Druhowie czynnie uczestniczą także w życiu parafialnym. Co rok w okresie Świąt Wielkanocnych trzymają wartę przy grobie Pana Jezusa. W czasie mszy rezurekcyjnej oraz Bożego Ciała bierzemy udział w procesji, 3 Maja oraz 11 Listopada poczet sztandarowy uczestniczy we mszy świętej. Pomagaliśmy podczas prac remontowych przy kościele. Współpracujemy także z organizacjami pozarządowymi oraz placówkami oświaty z terenu miasta Szczekociny. Zabezpieczamy corocznie odbywające się  Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym oraz przełajowym oraz licznie organizowane rajdy. Przeprowadzamy szkolenia, pogadanki  oraz pokazy ratownicze w szkołach.

Przy jednostce powstaje specjalna grupa ratownictwa wodnego. Na obecną chwilę posiadamy podstawowy sprzęt ratowniczy oraz staramy się o jednostkę pływającą oraz lekki samochód do ratownictwa wodnego.