Wynajem Sali

Szczegółowych informacji na temat wynajmu sali udziela druh Jan Cieplewicz numer telefonu: 781 241 426