Spływy Kajakowe
Szczegółowych informacji na temat spływu udziela pan Adam Jupowicz nr tel. 731898417

Szczekociny to miejsce o nieograniczonych możliwościach wypoczynkowych. Tu znajdą spokój zwolennicy odpoczynku biernego, a turyści preferujący aktywne formy spędzania wolnego czasu – ogromne możliwości działania. Jednym słowem, dla każdego coś miłego. Niezmierzone przestrzenie lasów znajdujących się w samym mieście i jego okolicy oraz liczne stawy, stanowią raj dla grzybiarzy i wędkarzy. Niesłychanie atrakcyjne ścieżki leśne, wokół szczekocińskich stawów, biegnące wśród dzikiej przyrody, stwarzają doskonałe warunki do spacerów i wycieczek rowerowych. Otacza miasto różnorodność miejsc przystosowanych do wypoczynku, stwarzając możliwości uprawiania sportów i rekreacji wodnej a szczególną atrakcją dla turystów w tej dziedzinie są spływy kajakowe. Przez teren Gminy Szczekociny płynie jedna z najpiękniejszych rzek – Pilica. Tworzy ona malowniczą dolinę. Jest pięknym i urozmaiconym nizinnym szlakiem wodnym. Znalezienie miejsca na biwak nie sprawia żadnych trudności. Ludzie mieszkający nad nią są gościnni i życzliwi. Pilica jest najdłuższym lewym dopływem Wisły. Jej długość wynosząca 319 km plasuje ją na 8 miejscu wśród rzek polskich. Wypływa z kilku źródeł krasowych koło miasteczka Pilica na wysokości 350m.n.p.m , a wpada do Wisły na wysokości 96m.n.p.m koło wsi także o nazwie Pilica. Rzeka meandruje wśród skał, piasków, bagien, rozległych łąk i lasów Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej; Wyżyny Małopolskiej i Niziny Mazowieckiej. W górnym biegu płynie przez tereny gmin: Pilicy, Żarnowca, Szczekocin i Koniecpola.

Wodowanie zaczynamy koło Zespołu Pałacowego z XVIII w. przy moście. W miejscu wodowania Pilica toczy bardzo zimną wodę uregulowanym korytem szerokości ponad 5 m. Pokonujemy most, za nim próg betonowy. Dopływamy do młyna. Tutaj musimy przenieść kajaki, w tym celu wybudowano pomost. Po przebyciu tego uciążliwego odcinka możemy płynąć spokojnie szpalerem drzew wśród łąk, czasami przez las. Docieramy do Młyna w Przyłęku,a następnie dopływamy do spalonego młyna przy wiadukcie kolejowym w miejscowości Przyłęk – Łąkietka, gdzie kończy się spływ.

Spływ kajakowy organizowany jest od 2006 roku. Zakupiono bowiem 10 kajaków, które zostały przekazane Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczekocinach organizującej w/w spływy. Strażacy oczyścili rzekę ze znajdujących się w wodzie niebezpiecznych przedmiotów, dzięki czemu możliwa jest realizacja spływu od Szczekocin do m. Przełyk – Łąkietka. Spływ trwa około 4 godzin, a cena w br. wynosi 65 zł od kajaka (dwuosobowego). Wszystkich chętnych zapraszamy do przeżycia miłych i niezapomnianych wrażeń płynąc rzeką Pilicą.

REGULAMIN SPŁYWU :

Regulamin spływu Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczekocinach

UMOWA WYPOŻYCZENIA KAJAKÓW :

Umowa wypożyczenia kajaków