28 lipca 1901 roku zorganizowana w oddziały straż, pod przewodnictwem Zarządu uczestniczyła w mszy wotywnej w intencji strażaków. Mszę odprawiał ks. Marszałek – wikariusz szczekociński i jednocześnie skarbnik straży, a przemówił ks. proboszcz Tomasz Włodek. Po mszy poświęcono rekwizyty strażackie i udano się na rynek, aby przedefilować pod figurą św. Floriana. Były urzędowe przemówienia, później jak napisano w ówczesnej prasie odbył się piknik, gdzie: „przy dźwiękach orkiestry posypały się liczne toasty na pomyślny rozwój straży i za energicznych inicjatorów i hojnych ofiarodawców”.

Prace nad monograficznym zarysem dziejów Ochotniczej Straży Ogniowej w Szczekocinach ciągle trwają. Kolejne rozdziałów pojawią się sukcesywnie.

Dziękujemy Panu Andrzejowi Orlińskiemu za wielkie zaangażowanie.

Rozdziały naszej historii:

Lata 1815-1901

Lata 1901-1918

Lata 1918-1923

Lata 1923-1939

Lata 1939-1945

Lata 1945-1960

Lata 1961-1975

Lata 1975-1989

Lata 1990-2000

Rok 2001 – stulecie istnienia