Lata 1961-1975

W 1961 roku szczekocińska jednostka powinna świętować jubileusz sześćdziesięciolecia istnienia. Uroczystości nie odbyły się jednak, podobnie...

Read more

Lata 1923-1939

1 stycznia 1923 roku zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z ubiegłego roku Szczekociny rozpoczęły miejski byt, a szczekocińska Straż Ogniowa...

Read more

Lata 1918-1923

W 1918 roku rozpoczął się nowy rozdział w historii niepodległej Polski. Szczekocińscy strażacy rozpoczęli działalność pełni nowych doświadczeń –...

Read more

Lata 1901-1918

Po uroczystych obchodach w dniu 28 lipca 1901 roku, inaugurujących działalność ochotniczej straży ogniowej w Szczekocinach, strażacy rozpoczęli...

Read more

Lata 1815-1901

W bieżącym roku szczekocińscy strażacy świętować będą kolejną już, 120 rocznicę zorganizowanej działalności. Warto, więc przypomnieć pokrótce...

Read more